Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie   pobierz   [ format pliku: DOC | rozmiar:  171,75 kB ]
Deklaracja uczestnictwa w projekcie  pobierz  [ format pliku: DOC | rozmiar:  117 kB ]
Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku  pobierz  [ format pliku: DOC | rozmiar:  114,01 kB ]
Oświadczenie o zamieszkaniu   pobierz   [ format pliku: DOC | rozmiar:  114,01 kB ]
Zakres danych uczestników   pobierz   [ format pliku: DOC | rozmiar:  117,18 kB ]
Formularz dane osobowe  pobierz   [ format pliku: DOC | rozmiar:  133,75 kB ]
Oświadczenie uczestnika  pobierz   [ format pliku: DOC | rozmiar:  118,45 kB ]
Oświadczenie o dochodach  pobierz   [ format pliku: DOC | rozmiar:  112,53 kB ]
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie   pobierz   [ format pliku: DOC | rozmiar:  119,93 kB ]
Oświadczenie o zakończeniu udziału w projekcie pobierz [ format pliku: DOC | rozmiar: 124,42 kB ]

Ulotka promocyjna - pobierz  [ format pliku: PDF | rozmiar:  557,12 kB ]